APEH tájékoztatók
  Közlemény
Az alkalmazható üzemanyagárakról
 http://www.apeh.hu/a19kozl.htm
  Nyomtatványkitöltõ 2001 programok
http://www.apeh.hu/prog.htm
2001.07.30.
Közlemény Ismételten felhívjuk valamennyi kifizető és munkáltató figyelmét arra, hogy a munkavállalónak olyan bizonylatot kötelesek kiállítani, és a kifizetéskor átadni, amelyből kitűnik a magánszemély bevételének teljes összege és jogcíme...
2001.03.28.
Aktuális kérdések, válaszok
2001.02.14.
A Pénzügyminisztérium és az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal tájékoztatója a reprezentáció közterheiről, továbbá egyes más természetbeni juttatások adózási szabályairól
http://www.apeh.hu/tajekoz/repr.htm
2001.02.02.
Közlemény: A számla 2001. január 1-jétől kötelező tartalmi elemei
http://www.apeh.hu/kozlemen/szamla.htm
2000.11.29.
Közlemény a számla, egyszerűsített számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról szóló, többször módosított 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet 7. § (5) bekezdésének végrehajtásáról
http://www.apeh.hu/kozlemen/adomem.htm
2000.11.23.
Tájékoztató Az 1999. évi személyi jövedelemadó bevallások tapasztalatairól
http://www.apeh.hu/tajekoz/szjatap.htm
2000.11.23.
Tájékoztató az adónemeket érintő törvényi változásokról és az adózás rendjéről szóló törvény módosításairól
http://www.apeh.hu/tajekoz/adovalt.htm
2000.07.13.
Közlemény
Az egyszerûsített számla adattartalma
[ÁFA törvény 44.§ (1)-(2) bekezdés]

Az Adó- és Ellenõrzési Értesítõ 2000. évi 7. számában 85. pont alatt megjelent iránymutatás a következõkkel egészül ki.

Az egyszerûsített (készpénzfizetéses) számlán továbbra is az adóval számított ellenértéket kell feltüntetni adókulcsonkénti részletezésben, valamint azt, hogy a számla végösszege "felülrõl számítottan" hány százalék áfa-t tartalmaz. Az áfa törvény 44.§ (1) és (2) bekezdésében foglaltakat nem önmagukban, hanem - egyszerûsített számla esetében - a törvény 13.§ (1) bekezdés 17. pontjával összevetve szükséges értelmezni. Ebben a vetületben egyszerûsített számla esetében a számla végösszege tekintendõ "adóalapnak" mivel ebbõl visszaszámítással határozható meg az adó összege.

http://www.apeh.hu/kozlemen/eszam.htm

2000.06.22.
Közlemény
Az alkalmazható üzemanyagárakról
 http://www.apeh.hu/a19kozl.htm
2000.05.19.
2000. évi információs füzetek
Ön ezeken az oldalakon az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal szakemberei által készített tájékoztató anyagokat olvashatja. Ezen tájékoztató anyagok természetesen csak a fontosabb elõírásokat, normákat tartalmazzák. 
http://www.apeh.hu/i2000_2.htm
2000.05.19.
APEH iformációk oldala
Ön ezeken az oldalakon az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal szakemberei által készített tájékoztató anyagokat olvashatja. Ezen tájékoztató anyagok természetesen csak a fontosabb elõírásokat, normákat tartalmazzák.
http://www.apeh.hu/info.htm
 2000.05.12. 
Tájékoztató az adótörvényekhez 
 http://www.apeh.hu/tajekoz/aemarc.htm
2000.03.29
Pénzügyminiszteri döntés a számlanyomtatványok használatáról
Járai Zsigmond pénzügyminiszter fél évvel meg- hosszabbította a határidõt, így 2000. június 30-ig a gazdálkodóknak még lehetõségük van, hogy a régi számlanyomtatványokat használják adókötele- zettségük bizonylatolására
http://www.apeh.hu/tajekoz/szlany.htm
2000.03.10.
Tájékoztató A 2000. január 1-jét követõ idõszak ellenõrzési tapasztalatai azt bizonyították, hogy a számla elõírásszerû tartalmi, formai követelményeinek betartása az adózók igen széles körénél problémát jelent.
http://www.apeh.hu/tajekoz/szamla.htm

Utolsó módosítás: 2001.08.21.
(C) 2000 SOFTEAM projekt 9001 Kft.