:: index :: szolgáltatásaink :: képzés ügyvitel, képzés pénzügy ::
tartalom
céginfó
elérhetQségünk
ISO minQségbiztosítás
honlap készítés
partnereink
autósiskoláknak
Széchenyi Egyetem
fórum
 
 
Képzés ügyvitel, képzés pénzügy


Felhasználói utasítás

Módosítások a Képzés ügyvitel és Képzési pénzügy programokban

Verziók
2000.00
2000.01
2000.02
2000.03
2000.04
2000.05
2000.06
2000.07
2000.08
2000.09
2000.10
2000.11
2000.12
2000.13
2000.14
2000.15
2000.16
2000.17
2000.18
2000.19

Mivel a két program azonos adatállományt használ, a verziószámok is azonosan változnak. Tehát ha pl. a Képzés ügyvitel programban valamilyen módosítást hajtunk végre és emiatt a verziószámot módosítjuk, vele párhuzamosan változtatjuk a Képzésipénzügy verziószámát is. 

Jelen szolgáltatásunk keretében folyamatosan tájékoztatjuk partnereinket a változásokról. A folyamatos rendelkezésre állási és Internet honlap szolgáltatási szerződéssel rendelkező partnereink az új programokat díjmentesen kapják meg (kivétel, ha nagy változtatásokat kell a programokon végrehajtani, ebben az esetben ezt a verzióváltásnál jelezzük).
A változásokat a 2000. évre való átállással kezdve jelezzük

Verzió: 2000.00

KÉPZÉS ÜGYVITEL, KÉPZÉSI PÉNZÜGY: 2000.évre való átállás.

Verzió: 2000.01

KÉPZÉS ÜGYVITEL
1. Karbantartás | Vizsgajegyzőkönyvek | Elméleti | Tételes rögzítés egy napon csak egy vizsgaeredményt lehet rögzíteni.

Verzió: 2000.02

KÉPZÉS ÜGYVITEL
1. Lekérdezések | Tanuló | Vizsgaeredmények | Pótvizsgára várók  ebben a funkcióban előzőleg minden vizsgára várót kigyűjtött. A módosítás: csak a pótvizsgára várót gyűjti ki.

KÉPZÉSI PÉNZÜGY
1. Karbantartás | Zárási műveletek | Havi zárás | Előzetes zárás stiláris javítás a képernyőn: az évszám (pl.1999)  helyett csak 3 karaktert írt ki a program: 199-t

2. Programhiba javítása: Karbantartás | Pénztár | Tanuló befizetés | Egyedi befizetés, ill. a Karbantartás | Pénztár | Tanuló visszafizetés menüpontokban a nyugta fejléce jobbra elcsúszott, ezért a nyugta sorszáma nem került rá a nyugtára.

3. Biztonsági javítás: az adatok eltárolása megelőzi a nyomtatást, így biztonságosabb az adatok eltárolása.

Verzió: 2000.03

KÉPZÉS ÜGYVITEL
1. Új menüpont: Karbantartás | Tanulók | Tanulmányi szerződés: az autósiskola tanulmányi szerződését lehet kinyomtatni. Ehhez a menüponthoz két törzsadat jellegű bevitelt is meg kell oldani a Törzsadatok | Kódrendszer | Tanulmányi szerződés | Képzés helye ill. ...| Fizetés módja menüpontokban.

Verzió: 2000.04

KÉPZÉS ÜGYVITEL
1. Minden olyan menüpontban, ahol a tanuló nevére keresünk, vagy tanulót olvasunk be, ha már van az adatállományban hasonló nevű tanuló, hangjelzést ad a program. Tesszük ezt azért, hogy a figyelmeztessük a felhasználót: a tanuló többi azonosítóját is nézze meg, nehogy egy másik tanulóhoz rögzítse a beolvasni kívánt adatokat.

Verzió: 2000.05

KÉPZÉSI PÉNZÜGY
A Technikai műveletek | Ellenőrzési műveletek menüpontban  további ellenőrzési műveletek beépítése.

Verzió: 2000.06

KÉPZÉS ÜGYVITEL
A jogosultsági szinteket 6-ról 14-re emeltük. Elkészítettünk egy táblázatot, amellyel könnyen beállíthatók a menüpontokhoz a jogosultsági szintek.

Verzió: 2000.07

KÉPZÉS ÜGYVITEL
A címkenyomtatásnál tanulónként rögzíti a kinyomtatott címkék darabszámát

Verzió: 2000.08

KÉPZÉS ÜGYVITEL
1. programjavítás, a Törzsadatok | Tanfolyamdíj | Lista képernyőn menüpontban a tanfolyamdíj érvényesség oszlopban csak évszám szerepelt. A javítás után az évszám mellett a hónap is jelzi az érvényesség kezdő időpontját

2. a Törzsadatok | Tanfolyamdíj | Lista képernyőn menüpontban az eddigi tanfolyamdíj kód + év + hónap + kategória sorrend helyett a kategória + tanfolyamdíj kód + év + hónap sorrendet állítottuk be, így áttekinthetőbbé vált a tanfolyamdíj változások követése.

3. Felirat stiláris javítása:  a Törzsadatok | Tanfolyamdíj | Lista nyomtatón menüpontban az évezredet az évszámra nyomtatta a program

4. a Technikai műveletek | Ellenőrzési műveletek menüpontban az "ismeretlen tanuló a munkaidő elszámoláson!" helyett "a tanulónak nincs tanfolyamdíj előírva!" jelenik meg, mivel ez jobban leírja a hiba jellegét

Verzió: 2000.09

KÉPZÉS PÉNZÜGY
1. A Közlekedési Főfelügyelet a VIB. iktatószámot A-9999/9999 alakúra módosította. A konvertálás lefuttatása a régi VIB iktatókat is erre az alakra hozza a régi A-99/9999 alakról

KÉPZÉS ÜGYVITEL:
1. A Közlekedési Főfelügyelet a VIB. iktatószámot A-9999/9999 alakúra módosította. A konvertálás lefuttatása a régi VIB iktatókat is erre az alakra hozza a régi A-99/9999 alakról

Verzió: 2000.10

KÉPZÉS PÉNZÜGY
1. A | Karbantartás | Pénztár | Vizsgadíj | Előírás | Rögzítés | funkcióban a 2000. évváltás programhiba miatt januárban nem lehetett előírást rögzíteni.

2. A | Karbantartás | Bank | Vizsgadíj | Előírás | Rögzítés | funkcióban a 2000. évváltás programhiba miatt januárban nem lehetett előírást rögzíteni.

Verzió: 2000.11

KÉPZÉS PÉNZÜGY
1. Az ÁFA törvény szerinti számlázási szabályok beépítése a számlázási modulokba.

2. A program indításánál ha az előző évet választjuk, akkor a Karbantartás menüpontokat nem lehet használni: a véletlen előző évre való rögzítés kizárására.

KÉPZÉS ÜGYVITEL
1. A program indításánál ha az előző évet választjuk, akkor a Karbantartás menüpontokat nem lehet használni: a véletlen előző évre való rögzítés kizárására.

Verzió: 2000.12

KÉPZÉS PÉNZÜGY
1. A fejlécben folyamatosan megjelenik egy kiírás: a feldolgozás éve (és a több iskola adatait is kezelni tudó un. könyvelői verzióban a cég neve)

KÉPZÉS ÜGYVITEL
1. A fejlécben folyamatosan megjelenik egy kiírás: a feldolgozás éve (és a több iskola adatait is kezelni tudó un. könyvelői verzióban a cég neve)

2. Új funkció: a pénztárban felvett tanulók adatainak kiegészítése a jelentkezési lap alapján

3. A | Lekérdezés » Képzési statisztika | Tanfolyam statisztika | Teljes lista | Állapot statisztika | menüpontban az újonnan bevezetett "J" - járműkezelés vizsgára nem számolt adatot.

Verzió: 2000.13

KÉPZÉS PÉNZÜGY
1. Az árbevétel korrekciókat kezelő menüpontokban a képernyőn rossz helyen jelentek meg az adatok. 

KÉPZÉS ÜGYVITEL
1. Ha tanuló 2000.02.29-én vizsgázott, akkor a | Karbantartás | Zárási műveletek | Havi zárás | funkció lefuttatása után a tanulót lezárta: "Két év lejárt!" megjegyzéssel. E rossz zárások felszabadítását a konvertálás felszabadítja, majd a | Karbantartás | Zárási műveletek | Havi zárás | ismételt lefuttatásával ez a hiba eltűnik. 

2. A | Technikai műveletek | Ellenőrzési műveletek | Vizsgaeredmények | funkcióban az "Akar javítani?" kérdés után az "N" választ ajánlja fel a program, a véletlen hiba elkerülésére.

Verzió: 2000.14

KÉPZÉS ÜGYVITEL
1. Az elméleti és gyakorlati vizsgára jelentéseken az eddigi 'VIZSGABIZOTTSÁG:' felirat: 'KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELET:'-re módosult, a jelentésekre a dokumentum számát is rá kell nyomtatni.

2. Új elrendezésű vezetési karton került forgalomba, ahol a tanuló nyilvántartási számát a címke aljára kell nyomtatni. Módosítás csak a '2'-es jelű címkénél történt! ld. | Lekérdezések | Tanulók | Tanfolyamlisták | Vezetési karton | Címke nyomtatás | Teljes tanfolyam (vagy) Egyedi címke

3. Tanuló áthelyező nyomtatványon a "JK" járműkezelő vizsga hiányzott.

Verzió: 2000.15

KÉPZÉS ÜGYVITEL
1. Ha tanulót még nem jelentettük le vizsgára, és nincs vizsgaeredménye sem, akkor lehet kategóriát módosítani. A módosítás után a | Karbantartás | Tanulók | Adatmódosítás | Tanfolyamdíj | Tanulónként menüpontban fel kell venni a tanuló új kategóriájának tanfolyamdíjait.

Verzió: 2000.16

KÉPZÉS ÜGYVITEL
1. | Karbantartás | Tanulók | Adatmódosítás | Személyi adatok | menüpontban a módosítást az ideiglenes lakcím, megjegyzések és korlátozások mezőkben a program nem végezte el.

2. | Lekérdezések | Tanulók | Tanfolyam listák | Vezetési karton | Címke nyomtatás | Teljes tanfolyam (vagy) Egyedi címke | menüpontokban az [1]-es címke választása esetén is ki kell írni a tanuló nyilvántartási számát  és a tanfolyamszámot a címkére!

Verzió: 2000.17

KÉPZÉS ÜGYVITEL
1. | Lekérdezés | Tanulók | Tanfolyamlisták | Vezetési karton | Címke nyomtatás | menüpontban: a tanuló nyilvántartási számát is rá kell nyomtatni a címkére, ill. néhány címketípusnál a feliratok nem voltak összhangban az adattartalommal (pl. a tanfolyamszám felirat alatt nem a tanfolyamszám jelent meg).

2. | Karbantartás | Tanulók | Tanuló áthelyezés | Távozás |: változott a "Tanuló áthelyező": a program rákérdez: a régi vagy az új Tanuló áthelyezőt akarjuk-e nyomtatni. Ok: az új tanuló áthelyezőn nem szerepelnek a vizsgaeredmények (ezeknek a vizsgalapon kellene szerepelni). Mivel a Közlekedési Felügyeletektől a vizsgalapot csak nagy késéssel kapja meg a képzőszerv, ezért jobb volt a régi "Tanuló áthelyező".

KÉPZÉS PÉNZÜGY
1. | Lekérdezés | Tandíj befizetés | Pénzügyi leltár | Teljes lista |, ...Tanuló tartozik |, ...Tanuló követel |, ...Nincs egyenleg | menüpontokban a tanfolyamot befejezett tanulók neve mellett kinyomtatja a befejezés időpontját is (a befejezés hónapját).

2. A "Bevételi pénztárbizonylat" és a "Kiadási pénztárbizonylat"-nál a bizonylat sorszáma és a dátuma egy sorral lejjebb került. 

3. | Lekérdezés | Árbevétel elszámolás | Árbevétel korrekció: az összesen adatok sorában két számot egymásra nyomtatott.

4. | Karbantartás | Pénztár | Kimenő számla | Rögzítés, ill. | Karbantartás | Bank | Kimenő számla | Rögzítés menüpontokban készülő számlákra a VTSZ (Vámtarifaszám) is választható.

:: webmaster :: kezdőoldal ::