:: index :: Széchenyi István Egyetem :: informatikai alapismeretek (N_IN16) :: tantárgyi követelmények ::
tartalom
céginfó
elérhetQségünk
szolgáltatásaink
ISO minQségbiztosítás
honlap készítés
partnereink
autósiskoláknak
fórum
 
 
Tantárgyi követelmények


2003/2004 őszi félév

A tantárgy címe:  Informatika / Informatikai alapok.

A tantárgy kódja: N_IN16

A tantárgy célja:

Az Informatikai alapok c. tárgy oktatásának alapvető célja, hogy a megismertessük a hallgatókkal azokat az alapvető ismereteket, amelyekkel elősegítjük beilleszkedésüket az információs társdalomba. Alapot adjunk gazdasági informatikus hallgatók számára a következő félévek Informatika adatbázis-kezelés, Alkalmazott informatika tantárgyához. Ebben a tárgyban megismerkednek a számítógép kialakulásának történetével. Az alkalmazott információs rendszer alapstruktúrájának megfelelően alapozó ismereteket kapnak a hardver, rendszerszoftver, felhasználói szoftver komponensekből. A tárgy oktatásának további célja, hogy a megismertessük a hallgatókkal az információs rendszerek tervezésének elveit, a tervezés módszereit és eszközeit. A jelenlegi tervezési metódusok fejlődését a tervezés történeti áttekintése teszi érthetőbbé Az előadásokon és a gyakorlatokon a tárgy foglalkozik az Internet kialakulásával, alapjaival, az elektronikus kereskedelem informatikai – közgazdasági összefüggéseivel, a gyakorlati alkalmazásának lehetőségeivel.
A tantárgy oktatása során feltételezzük a hallgatók korábban megszerzett számítástechnikai ismereteit.
Előtanulmányi követelmény: N_SZ02
Az előadásokon és a gyakorlatokon a megjelenés nem kötelező.

Oktatásra kerül: Gazdálkodási szakon, valamennyi szakirányon.
   
Tantervi forma: Előadás: 1 óra/hét (2 hetente 2 óra, páros naptári heteken)
Gyakorlat: 1 óra/hét (3 hetente 3 óra)
 
Előadó: Dr. Csonka Béla György
 
Gyakorlatvezető: Dr. Csonka Béla György

Számonkérés, értékelés:
A félév vizsgával zárul:

 • az előadásokon elhangzottak és az ajánlott irodalom alapján írásban kell válaszolni.

A vizsgára bocsátás feltételei:

 • a vizsgát csak érvényes aláírással lehet megkezdeni.
 • a kiadott honlap tervezési feladatot a gyakorlati órán lehet beadni. A beadás határideje a hallgató gyakorlati óra beosztása szerinti utolsó gyakorlati óra. A beadás során honlap elkészítésének folyamatára kérdéseket teszek fel, amelyekre elfogadhatóan kell válaszolni.

A gyakorlatokon megszerzett további tudásból a 13.,14.,15. héten a laboratóriumban ( B6 ) kell számot adni. Minden hallgatónak az az utolsó gyakorlati órája, amely a háromhetenkénti turnusokban az utolsó, ötödik alkalom.

 • a feladott kérdésekre számítógépen, a WORD szövegszerkesztő alkalmazásával kell válaszolni.
 • a leírt szöveg rendezésére (előkövetelményi tantárgyban megszerzett tudás) a zárthelyi végén külön időt biztosítunk, ezt is értékeljük.
 • a laboratóriumi zárthely, vele együtt a honlapkészítés értékelése kétfokozatú: elfogadva – elutasítva

A honlap tervezési feladat:

 • egy önállóan megkeresett, ingyenes honlap elhelyezési lehetőséget biztosító WEB tárhelyen el kell helyezni a következő adatokkal egy bemutatkozó honlapot:
  • a hallgató neve
  • az oktatási intézmény neve (Széchenyi István Egyetem), ebből link az egyetem honlapjára
  • a hallgató e-mail levelezési címe
  • egy, a Vállalatgazdaságtan tárgyból beadandó feladat.
  • akinek nincs Vállalatgazdaságtanból ilyen feladata, az egy önállóan választott cikk kivonatát készítse el max. 1 oldal terjedelemben, és ezt helyezze el a honlapján. Figyelem! Egy az egyben lemásolt cikket a honlapra feltenni nem szabad, figyelemmel a szerzői jogvédelem szabályaira.

Oktatásra kerülő fontosabb témakörök:

 • az informatika fogalma, az informatika területei
 • adat-, és információábrázolás és feldolgozás, számrendszerek
 • az elektronikus számítógép korai története
 • operációs rendszerek, számítógép üzemmódok
 • rendszerközeli szoftverek
 • információs rendszerek tervezése, kivitelezése, szervezése
 • adatbázis-tervezési alapok: adat és információ, az ismeretkezelés módjai,
 • Internet és intranet, böngészők, E-mail levelezés
 • elektronikus kereskedelem, e-business

Szakirodalom

[1]. Csala Péter, Csetényi Arthúr, Tarlós Béla: INFORMATIKA ALAPJAI
[2]. Katona Endre: Bevezetés az informatikába
[3]. Raffai Mária: Az informatika fél évszázada
[4]. Raffai Mária: Információrendszer-fejlesztés

Az előadó az előadásokon ismertetni fogja az előadáshoz kapcsolódó szakirodalmi jegyzéket. A szakirodalmi jegyzék megtekinthető továbbá a www.softeam.hu/sze honlapon, az IN16 menüpont alatt.

Dr. Sziray József
Dr. Csonka Béla György
tanszékvezető
egyetemi adjunktus

Győr, 2003-10-01

:: webmaster :: kezdőoldal ::