:: index :: Széchenyi István Egyetem :: informatikai alapismeretek (N_IN16) :: előadások :: vizsgakérdések ::
tartalom
céginfó
elérhetQségünk
szolgáltatásaink
ISO minQségbiztosítás
honlap készítés
partnereink
autósiskoláknak
fórum
 
 
Vizsgakérdések

Az informatikai alapismeretek témakörben a hallgatók elsősorban olyan kérdéseket kapnak, amelyeket egyéni tanulásuk, irodalomkutatásuk alapján kell hogy elsajátítsák. Ezekre a kérdésekre az előadásokon ajánlott irodalomból tudnak választ adni.

 • Ismertesse a Neumanni alapelvek
 • Mi az FF hexadecimális szám kettes és tízes számrendszerbeli megfelelője?
 • Milyen logikai adatokat és műveleteket ismer?
 • Írja le, mi az operatív memória?
 • Mi az operatív memória kapacitása?
 • Mi a RAM és a ROM?
 • Soroljon fel a PC-nél ismeretes néhány ismeretes RAM kapacitásokat!
 • Mi a bit és a bájt? 1 kbyte hány bájt?
 • A processzorokat hogyan nevezzük utasításkészletüket tekintve?
 • Mi az a buszrendszer, soroljon fel néhányat.
 • Mit nevezünk interfésznek? Milyen interfészeket ismer?
 • Mondjon példát, melyik interfész milyen perifériát kapcsol?
 • A számítógépeket milyen teljesítmény szempontok szerint szoktuk osztályozni?
 • Mi a mainframe számítógép?
 • Soroljon fel néhány kisszámítógépet.
 • Egyfeladatos, többfeladatos operációs rendszerek jellemzői. Írjon mindkét operációs rendszerre.
 • Mi a modem? Soroljon fel néhányat az analóg telefonvonalakra kapcsolt ma használatos tipikus adatátviteli sebességek közül!
 • Mi a baud?
 • Osztályozza a szoftvereket a „hagyma” elv szerint.
 • Osztályozza az operációs rendszereket. Mindegyiket jellemezze is!
 • Mi a nyitott operációs rendszerek jellemzői?
 • Írjon a programfejlesztő rendszerek jellemzőiről!
 • Írjon példát a szintaktikai, ill. a szemantikai hibáról. (pl. dátum)
 • Milyen programozási nyelveket ismer felhasználási lehetőségeik szerint? Írja le, mi a jellemzőjük.
 • Jellemezze az interpretereket.
 • Írja le hálózatok előnyeit.
 • Milyen adattovábbítási és hozzáférési módszereket ismer?
 • Osztályozza a hálózatokat!
 • Milyen LAN topológiákat ismer?
 • A hálózatoknál milyen kapcsolóelemeket ismer? Mi a feladatuk?
 • Írja le, a hálózati operációs rendszerek biztonsági rendszereit.
 • Soroljon fel néhány, napjainkban alkalmazott processzor típust.
 • Mi jellemzi az ASCII fájlt?
 • Mi az a kiterjesztés?
 • Soroljon fel legalább három különböző kiterjesztést, írja le, melyik mit tartalmaz.
 • Mi az a Kernel?
 • Mit nevezünk bootnak?
 • Írja le a DOS, UNIX (LINUX), Windows operációs rendszerek főbb jellemzőit.
 • Mik azok a meghajtó programok? A meghajtó programok az operációs rendszer részei?
 • Mi az a DOS prompt?
 • Írja le a DOS operációs rendszer néhány utasítását: DIR, CD útvonal, COPY fájlról fájlra, REN névről névre.
 • Írja le, milyen szerepe van a COMMAND.COM végrehajtható fájlnak.
 • Írja le, milyen szerepe van a AUTOEXEC.BAT végrehajtható fájlnak.
 • Írja le, milyen szerepe van a CONFIG.SYS végrehajtható fájlnak.
 • Mikor beszélünk multiprogramozásról?
 • Mi az a multitasking üzemmód?
 • Hogyan működik időosztásos (time-sharing) üzemmódban az operációs rendszer? Mondjon egy időosztásos üzemmódban futó operációs rendszert.
 • Miért van szükség virtuális tárkezelésre? Hogyan oldja meg ezt technikailag az operációs rendszer?
 • Mi az a swap file?
 • Jellemezze az UNIX operációs rendszert!
 • Milyen jogokkal rendelkezhet a felhasználó az UNIX-ban?
 • Mi a különbség a DOS és az UNIX operációs rendszer indításakor?
 • Mi az user account?
 • Hogyan lehet jelszót változtatni az UNIX rendszerben?
 • Mi az a relációs adatmodell?
 • Mi e jellemzője az 1NF, 2NF, 3NF-nak?
 • Soroljon fel néhány adatbázis-kezelőt.
 • Mi a különbség a táblázatkezelő és az adatbázis-kezelő között?
 • Soroljon fel néhány SQL utasítást.
 • Mi a jellemzője a peer-to-peer hálózatnak?
 • Milyen a szerver- kliens megoldás?
 • Mi a tűzfal szerepe?
 • Mi a cache és a proxy server feladata?
 • Írja le milyen az üzenetszórásos kommunikációs mód!
 • Írja le milyen az vonalkapcsolt kommunikációs mód!
 • Írja le milyen az csomagkapcsolt kommunikációs mód!
 • Az Internet melyik kommunikációs módot és milyen protokollt használ?
 • Mi az IP cím?
 • Mi a domain név?
 • Mit kell beállítani egy levelező programnál?
 • Mi az a kimenő postafiók?
 • Mi az a bejövő postafiók?

A vizsgán gyakorlati feladatot is meg kell oldani: adatmodellt kell felépíteni a megadott paraméterek alapján!!

:: webmaster :: kezdőoldal ::