:: index :: Széchenyi István Egyetem :: informatikai alapismeretek (N_IN16) :: előadások :: vizsgatémák ::
tartalom
céginfó
elérhetQségünk
szolgáltatásaink
ISO minQségbiztosítás
honlap készítés
partnereink
autósiskoláknak
fórum
 
 
Vizsgatémák

A következő fejezetekből a vizsgákon olyan ad – hoc kérdéseket kapnak a hallgatók, amelyekre az előadáson elhangzottak alapján kell válaszolni:

A számítógépes információs rendszerek szervezésének, tervezésének gyakorlati kérdései.

Rendszerszervezési eljárások

 • Howard Levin, Siemens, KSH, ARDOSZ, stb
 • CASE eszközök

A dokumentálási rendszer követelményei

A fejlesztési munka szakaszai

 • célkitűzés
 • rendszerelemzés
 • rendszertervezés
 • a rendszer kivitelezése
 • a rendszer bevezetése

Célkitűzés

 • avezetőség nézőpontja
  • a feladat kijelölés felelőssége („közgazdász”)
   • időszerű
   • megvalósítható
   • az érdekek egybeesnek
   • a fejlesztés máshol is felveti a fejlesztés igényét
 • aszervező nézőpontja („informatikus”)
  • a rendszerrel kapcsolatos általános kérdések
  • a rendszer kidolgozásának körülményei
  • a gépi feldolgozással kapcsolatos kérdések

Rendszerelemzés

 • előzetes helyzetfelmérés
  • célja, feladata
   • a cél meghatározásához szükséges kérdések meg válaszolása
   • a fejlesztési korlátok meghatározása
   • az információ rendszer megismerésének kérdései
  • az előzetes helyzetfelmérés területei
   • az adott szervezet működési, szervezeti jellemzői
   • a reálfolyamat vizsgálata
    • az elemzés szempontjai
    • az alapfolyamatokat kiszolgáló folyamatokkal kapcsolatos kérdése
   • az információs rendszer elemzése
    • az alapfolyamatok helyes működésének biztosítása
    • az elemzés szempontja
  • az előzetes helyzetfelmérés forrásai
 • rendszerjavaslat, rendszertanulmány
  • a rendszerjavaslat célja, feladata
  • a rendszerjavaslat készítésének általános szabályai
  • a rendszerjavaslat tartalmi követelményei
   • az új információs rendszer célja
   • a meglévő rendszer bemutatása
   • a javasolt rendszer működési modellje
   • a javasolt rendszer megvalósításának feltételrendszere
    • a rendszer hardver és szoftver követelményei
    • a rendszer költségkalkulációja
    • a szervezeti és személyi változtatások indoklása
   • a rendszer kifejlesztésének ütemterve
   • a javasolt új rendszer megvalósíthatóságának értékelés

Rendszertervezés

 • az átfogó (részletes) helyzetfelmérés
  • az adatgyűjtés módszerei
   • megfigyelés
   • kikérdezés interjúval
    • interjú megtervezése
    • az interjú lefolytatása
    • az interjú értékelése, rendszerezése
   • kikérdezés kérdőívvel
    • nyílt kérdőív
    • zárt kérdőív
   • adokumentumok összegyűjtése és vizsgálata
    • munkaköri leírások
    • iratkezelési szabályzat
    • bizonylati szabályzat és album
   • egyéb helyzetfelmérő módszerek
    • méréssel
    • becsléssel
    • szakmai kapcsolatok
    • adatfeldolgozási, információs-rendszerbeli tapasztalatok
:: webmaster :: kezdőoldal ::